top of page
BG1.png
โปรแกรมเลเซอร์ CO2 Laser Ultra Pulse

โปรแกรมเลเซอร์ CO2 Laser Ultra Pulse

โปรแกรมรักษาฝ้า กระ ติ่งเนื้อ ขี้แมลงวัน

โปรแกรม Spectra Bright เลเซอร์ฝ้า รอยดำ

Spectra Bright เลเซอร์ เลเซอร์กระ เลเซอร์ฝ้า เลเซอร์รอยดำสิว เลเซอร์แผลเป็น ​

  • รักษากระ กระแดด กระลึก 

  •  รักษาฝ้า ฝ้าตื้น ฝ้าลึก ฝ้าเลือด

  • รักษารอยดำ รักษารอยสิว รักษารอยแผลเป็น

ด้วยพลังงานเลเซอร์ประสิทธิภาพสูงทำให้เม็ดสีแตกตัวและไม่ทำให้ผิวหนังด้านบนเสียหาย 

โปรแกรม Spectra Bright เลเซอร์ฝ้า รอยดำ