top of page

   โดยเน้นหลักการรักษาที่มุ่งเน้นให้ตรงกับความต้องการของคนไข้มากที่สุดบนพื้นฐานของหลักการของประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเหมาะสมดูแล้วเป็นธรรมชาติ ดูดีขึ้นในแบบของตัวเอง ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในคลินิก หมอเลือกจากหลักการที่ว่าถ้าเป็นตัวหมอเองจะใช้อะไร ดังนั้นมาตรฐานต้องมาก่อนเสมอ นั่นคือเป็นมาตรฐานระดับโลก Gold Standard จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย ทางคลินิกให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด และบรรยากาศคลินิกที่มีความอบอุ่น เป็นส่วนตัว เหมาะกับการพักผ่อนระหว่างรอพบแพทย์ทั้งก่อนและหลังการรักษา

 จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ หมอได้ศึกษาทางด้านผิวพรรณและเวชศาสตร์ความงามมีประสบการณ์ดูแลคนไข้กว่า 10 ปี  ให้การรักษาคนไข้โดยไม่"ผ่าตัด"ใช้เทคนิคผสมผสานทั้งจากเกาหลี,USA จนเกิดความชำนาญ เนื่องจากการรักษาด้านนี้ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์รวมทั้งมีความละเอียดอ่อนสูง จึงเกิดแรงบันดาลใจในการเปิดคลินิกเพื่อให้การดูแลรักษาคนไข้ทุกคนให้ดีที่สุดด้วยตัวเอง ที่คลินิกเราจึงไม่ได้จ้างแพทย์ท่านอื่น และเนื่องจากไม่ได้ตั้งใจจะทำในเชิงธุรกิจ จึงมีสาขาเดียว ไม่ได้ขยายสาขา  

แพทย์หญิง กนกวรรณ์ อุดมเดช - คุณหมอกิ๊บ

About Us